דפי צביעה אוניות

כאשר מדברים על אוניות, הכוונה היא על כלי שיט גדולים עם סיפון, המאפשרות לבני האדם לשוט בים, בנהרות או באגמים. האוניות היו גורם מרכזי בהתפתחות הטכנולוגית והתרבותית של האנושות והן שימשו לתגליות,